Munkavédelmi oktatást érintő jogszabályváltozás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény oktatást érintő módosítása szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletben (6/2024 (II.8) NGM rendelet) meghatároz olyan munkaköröket és tevékenységeket, amelyek esetében a munkavédelmi oktatás megtartása helyett elég átadni az általános oktatási tematikát.

Melyek a változással érintett munkakörök?

Az alábbi pozíciókban nem szükséges a munkavédelmi oktatás megtartása.

  • az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve
  •  az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.

A rendelet értelmében a képernyő előtti irodai munkát végzők, például programozók, adminisztrátorok stb., valamint a hasonló munkakörökben dolgozók, akik távmunkában, home office-ban dolgoznak, nem tartoznak a munkavédelmi oktatás kötelezettsége alá. 

Hogyan lehet a munkáltató kötelezettségeit hatékonyan teljesíteni ezen munkakörökben?

Az előírt munkavédelmi oktatás hagyományos formában, e-learning oktatással vagy az általános oktatási tematika átadásával is teljesíthető. 

Bármelyik lehetőség mellett dönt a munkáltató, az alábbiakat kell figyelembe venni. 

  • Amennyiben  nyomtatott oktatási tematika készül, úgy annak átadása és az átadás-átvételét  írásban igazolni szükséges, valamint a munkavállalókat tájékoztatni arról, hogy hol érhető el a tematika. A nyomtatott anyagot a munkaterületen állandóan hozzáférhető helyre kell elhelyezni.
  • Az általános oktatási tematika belső elektronikus hálózaton is közzé tehető, ebben az esetben az átadás-átvételt elektronikus formában kell igazolni,  amennyiben a rendszer hitelt érdemlően és személyhez kötötten tudja bizonyítani az elektronikus átvételt.
  • Az oktatás e-learning oktatás formában is  teljesíthető.

    Az online munkavédelmi és tűzvédelmi e-learning, hasonlóan más internetes oktatóanyagokhoz, regisztráció után elérhető. A tananyag teljes körű információt nyújt a munkavédelem és tűzvédelem területén. Az online platform lehetőséget biztosít vizsgázásra is,  sikeres teszt kitöltését követően igazolás kiállítására.

Az általános munkavédelmi oktatás során figyelmet kell  fordítani a tematika esetleges változásainak nyomonkövetésére. 

Az általános munkavédelmi oktatási tematikát megtalálja, IDE KATTINTVA , ahonnan ingyenesen letöltheti.

Amit nem hagyhatunk figyelmen kivül!

A munkáltató jogosan azt feltételezheti, hogy ha az általános munkavédelmi oktatási tartalom megfelelően átadásra került, akkor eleget tett a munkavédelmi oktatásra vonatkozó követelményeknek, de a jogszabályba belekerült egy aprócska mondat is, mely szerint: 

” a közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretanyaggal is”.

Ez annyit jelent, hogy amennyiben a kockázatértékelés olyan veszélyeket azonosít, melyekről az általános oktatási tematika nem ad megfelelő tájékoztatást, úgy szükséges az oktatást a helyi sajátosságok  figyelembevételével kiegészíteni.

Amennyiben további kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége a munkavédelmi oktatás, oktatási tematika készítése, kiegészítése kapcsán, kérem keressen minket bizalommal!

Tags: No tags

Comments are closed.