Munkavédelmi oktatást érintő jogszabályváltozás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény oktatást érintő módosítása szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletben (6/2024 (II.8) NGM rendelet) meghatároz olyan munkaköröket és tevékenységeket, amelyek esetében a munkavédelmi oktatás megtartása helyett elég átadni az általános oktatási tematikát.

Melyek a változással érintett munkakörök?

Az alábbi pozíciókban nem szükséges a munkavédelmi oktatás megtartása.

 • az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve
 •  az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.

A rendelet értelmében a képernyő előtti irodai munkát végzők, például programozók, adminisztrátorok stb., valamint a hasonló munkakörökben dolgozók, akik távmunkában, home office-ban dolgoznak, nem tartoznak a munkavédelmi oktatás kötelezettsége alá. 

Hogyan lehet a munkáltató kötelezettségeit hatékonyan teljesíteni ezen munkakörökben?

Az előírt munkavédelmi oktatás hagyományos formában, e-learning oktatással vagy az általános oktatási tematika átadásával is teljesíthető. 

Bármelyik lehetőség mellett dönt a munkáltató, az alábbiakat kell figyelembe venni. 

 • Amennyiben  nyomtatott oktatási tematika készül, úgy annak átadása és az átadás-átvételét  írásban igazolni szükséges, valamint a munkavállalókat tájékoztatni arról, hogy hol érhető el a tematika. A nyomtatott anyagot a munkaterületen állandóan hozzáférhető helyre kell elhelyezni.
 • Az általános oktatási tematika belső elektronikus hálózaton is közzé tehető, ebben az esetben az átadás-átvételt elektronikus formában kell igazolni,  amennyiben a rendszer hitelt érdemlően és személyhez kötötten tudja bizonyítani az elektronikus átvételt.
 • Az oktatás e-learning oktatás formában is  teljesíthető.

  Az online munkavédelmi és tűzvédelmi e-learning, hasonlóan más internetes oktatóanyagokhoz, regisztráció után elérhető. A tananyag teljes körű információt nyújt a munkavédelem és tűzvédelem területén. Az online platform lehetőséget biztosít vizsgázásra is,  sikeres teszt kitöltését követően igazolás kiállítására.

Az általános munkavédelmi oktatás során figyelmet kell  fordítani a tematika esetleges változásainak nyomonkövetésére. 

Az általános munkavédelmi oktatási tematikát megtalálja, IDE KATTINTVA , ahonnan ingyenesen letöltheti.

Amit nem hagyhatunk figyelmen kivül!

A munkáltató jogosan azt feltételezheti, hogy ha az általános munkavédelmi oktatási tartalom megfelelően átadásra került, akkor eleget tett a munkavédelmi oktatásra vonatkozó követelményeknek, de a jogszabályba belekerült egy aprócska mondat is, mely szerint: 

” a közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretanyaggal is”.

Ez annyit jelent, hogy amennyiben a kockázatértékelés olyan veszélyeket azonosít, melyekről az általános oktatási tematika nem ad megfelelő tájékoztatást, úgy szükséges az oktatást a helyi sajátosságok  figyelembevételével kiegészíteni.

Amennyiben további kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége a munkavédelmi oktatás, oktatási tematika készítése, kiegészítése kapcsán, kérem keressen minket bizalommal!

Tűzvédelmi szabályzat készítésére vonatkozó követelmények

Kinek kell készíteni?

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A fenti felsorolásba nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni az általános tűzvédelmi szabályzatot.

A Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély és jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdése előtt elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, és a tevékenység megkezdésének időpontjától elrendeli annak alkalmazását.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza, és naprakészen tartja.

Mit kell tartalmaznia ?

A Tűzvédelmi Szabályzat az alábbiakat kell tartalmazza:

 • a tűzvédelmi feladatot ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat,
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
 • a rendszeres és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait,
 • a tűzvédelmi ismeretekkel, a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének, tűzvédelmi eszközök használatának elsajátításával kapcsolatos feladatokat,
 • a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket,
 • Tűzriadó Terv hiányában a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, a végrehajtásért felelős beosztásokat,
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait,
 • a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épület, épületrész 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet, valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét,
 • a Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását, a készítés dátumát, a készítő jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentumot kiállító intézmény nevét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát.

Ki készítheti el  a tűzvédelmi szabályzatot ?

A Tűzvédelmi Szabályzatot csak a meghatározott tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkező szakember készítheti el.

Tűzvédelmi bírság ?

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a kötelezettség elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság 

50-250 ezer forintig terjedő a tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

Amennyiben további kérdése merült fel, vagy egyedi ajánlatot szeretne kérni, kérem keressen minket bizalommal!