Munkavédelmi-, és/vagy a tűzvédelmi oktatás fontossága

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás kiemelkedő fontosságú minden munkahelyen, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik egy vállalkozás.

Ezek az oktatások nem csupán kötelező előírásoknak felelnek meg, hanem az alkalmazottak biztonságát és egészségét is szolgálják.

A munka-, és tűzvédelmi oktatás jogi háttere

A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

 • munkába álláskor;
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, v
 • alamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor;
 • munkaeszköz átalakításakor 
 • vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor 
 • vagy új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

A munka-, és tűzvédelmi oktatás célja

munkavédelmi oktatás segít az alkalmazottaknak felismerni a munkahelyi veszélyforrásokat és megtanítja őket azok kezelésére. Például megfelelően tudják használni a védőfelszereléseket, tudják, hogy mikor és hogyan kell elvégezni a biztonsági ellenőrzéseket, és képesek felismerni a kockázati tényezőket a munkakörnyezetben. Ezáltal csökkenthetők a munkahelyi balesetek és sérülések.

A tűzvédelmi oktatás során az alkalmazottak megtanulják a mentést, a tűzoltókészülékek helyes használatát és más tűzvédelmi eljárásokat. Ezek a tudások kiemelt fontosságúak lehetnek egy tűzeset vagy más vészhelyzet során, és segíthetnek megakadályozni a súlyos sérüléseket vagy akár haláleseteket.

Hazánkban, de környező országokban is szigorú érvényű szabályozások és jogszabályok vannak érvényben a munkavédelem és tűzvédelem terén. Ezek az előírások kötelezővé teszik a munkáltatók számára, hogy biztosítsák alkalmazottaik megfelelő képzését és a munkahelyi környezet biztonságát. A szabályozások betartása nemcsak a büntetéseket és szankciókat kerülheti el, hanem hozzájárulhat a vállalat jó hírnevének megőrzéséhez és a munkavállalók bizalmának növeléséhez.

A megfelelő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás biztosítása nemcsak a munkavállalók fizikai biztonságát szolgálja, hanem javítja az alkalmazottak munkahelyi jólétét és elégedettségét is. A munkavállalók elkötelezettsége és produktivitása növekedhet, ha úgy érzik, hogy a munkáltatójuk törődik velük és az ő biztonságukat előtérbe helyezi.

A megfelelő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás segíthet minimalizálni a munkahelyi balestek, tűzesetek kockázatait és költségeit, hisz a munkahelyi balesetek és tűzesetek nemcsak emberi szenvedést okoznak, hanem jelentős gazdasági következményekkel is járhatnak egy vállalat számára. Jogi követelésekkel, bírságokkal, biztosítási díjakkal és az üzletmenet megszakadásával járó költségek könnyen magasra rúghatnak.

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásnak létfontosságú szerepe van minden munkahelyen. Nemcsak az alkalmazottak fizikai biztonságát és egészségét szolgálja, hanem hozzájárul a vállalati jóléthez, felelősségvállaláshoz és gazdasági stabilitáshoz is. Minden munkáltatónak és alkalmazottnak komolyan kell vennie ezeket a képzéseket, és folyamatosan frissíteniük kell tudásukat az aktuális szabályozások és legjobb gyakorlatok szerint. A biztonságos munkakörnyezet kialakítása mindannyiunk érdeke, és a megfelelő oktatás ebben kulcsfontosságú szerepet játszik.

Amennyiben további kérdése merült fel a témával kapcsolatban, kérem keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken, vagy kérje egyedi ajánlatunkat!

Munkavédelmi oktatást érintő jogszabályváltozás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény oktatást érintő módosítása szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletben (6/2024 (II.8) NGM rendelet) meghatároz olyan munkaköröket és tevékenységeket, amelyek esetében a munkavédelmi oktatás megtartása helyett elég átadni az általános oktatási tematikát.

Melyek a változással érintett munkakörök?

Az alábbi pozíciókban nem szükséges a munkavédelmi oktatás megtartása.

 • az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve
 •  az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.

A rendelet értelmében a képernyő előtti irodai munkát végzők, például programozók, adminisztrátorok stb., valamint a hasonló munkakörökben dolgozók, akik távmunkában, home office-ban dolgoznak, nem tartoznak a munkavédelmi oktatás kötelezettsége alá. 

Hogyan lehet a munkáltató kötelezettségeit hatékonyan teljesíteni ezen munkakörökben?

Az előírt munkavédelmi oktatás hagyományos formában, e-learning oktatással vagy az általános oktatási tematika átadásával is teljesíthető. 

Bármelyik lehetőség mellett dönt a munkáltató, az alábbiakat kell figyelembe venni. 

 • Amennyiben  nyomtatott oktatási tematika készül, úgy annak átadása és az átadás-átvételét  írásban igazolni szükséges, valamint a munkavállalókat tájékoztatni arról, hogy hol érhető el a tematika. A nyomtatott anyagot a munkaterületen állandóan hozzáférhető helyre kell elhelyezni.
 • Az általános oktatási tematika belső elektronikus hálózaton is közzé tehető, ebben az esetben az átadás-átvételt elektronikus formában kell igazolni,  amennyiben a rendszer hitelt érdemlően és személyhez kötötten tudja bizonyítani az elektronikus átvételt.
 • Az oktatás e-learning oktatás formában is  teljesíthető.

  Az online munkavédelmi és tűzvédelmi e-learning, hasonlóan más internetes oktatóanyagokhoz, regisztráció után elérhető. A tananyag teljes körű információt nyújt a munkavédelem és tűzvédelem területén. Az online platform lehetőséget biztosít vizsgázásra is,  sikeres teszt kitöltését követően igazolás kiállítására.

Az általános munkavédelmi oktatás során figyelmet kell  fordítani a tematika esetleges változásainak nyomonkövetésére. 

Az általános munkavédelmi oktatási tematikát megtalálja, IDE KATTINTVA , ahonnan ingyenesen letöltheti.

Amit nem hagyhatunk figyelmen kivül!

A munkáltató jogosan azt feltételezheti, hogy ha az általános munkavédelmi oktatási tartalom megfelelően átadásra került, akkor eleget tett a munkavédelmi oktatásra vonatkozó követelményeknek, de a jogszabályba belekerült egy aprócska mondat is, mely szerint: 

” a közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretanyaggal is”.

Ez annyit jelent, hogy amennyiben a kockázatértékelés olyan veszélyeket azonosít, melyekről az általános oktatási tematika nem ad megfelelő tájékoztatást, úgy szükséges az oktatást a helyi sajátosságok  figyelembevételével kiegészíteni.

Amennyiben további kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége a munkavédelmi oktatás, oktatási tematika készítése, kiegészítése kapcsán, kérem keressen minket bizalommal!

Tűzvédelmi szabályzat készítésére vonatkozó követelmények

Kinek kell készíteni?

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A fenti felsorolásba nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni az általános tűzvédelmi szabályzatot.

A Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély és jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdése előtt elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, és a tevékenység megkezdésének időpontjától elrendeli annak alkalmazását.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza, és naprakészen tartja.

Mit kell tartalmaznia ?

A Tűzvédelmi Szabályzat az alábbiakat kell tartalmazza:

 • a tűzvédelmi feladatot ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat,
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
 • a rendszeres és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait,
 • a tűzvédelmi ismeretekkel, a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének, tűzvédelmi eszközök használatának elsajátításával kapcsolatos feladatokat,
 • a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket,
 • Tűzriadó Terv hiányában a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, a végrehajtásért felelős beosztásokat,
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait,
 • a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épület, épületrész 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet, valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét,
 • a Tűzvédelmi Szabályzat készítőjének nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását, a készítés dátumát, a készítő jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentumot kiállító intézmény nevét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát.

Ki készítheti el  a tűzvédelmi szabályzatot ?

A Tűzvédelmi Szabályzatot csak a meghatározott tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkező szakember készítheti el.

Tűzvédelmi bírság ?

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a kötelezettség elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság 

50-250 ezer forintig terjedő a tűzvédelmi bírságot szabhat ki. 

Amennyiben további kérdése merült fel, vagy egyedi ajánlatot szeretne kérni, kérem keressen minket bizalommal!